De thema’s kunnen het hebben over de verschillende relationele aspecten binnen migratiegezinnen maar ook over de relatie school-ouders.  Hierbij lijst ik een aantal onderwerpen die aan bod kunnen komen:

-              Opvoeden tussen culturen

-              Moslimzijn in het westen

-              Kinderen in de Vlaamse context

-              Opvoeden en ouderschap

-              Verschillen in de manier van opvoeden tussen de vader en de moeder

-              Adolescentie als conflictueuze periode

-              Wanneer begint de opvoeding?

-              De visie van de Islam op de voeding

-              De verwachtingen van de school in de Vlaamse context

-              Hoe kan ik de schoolresultaten van mijn kind positief beïnvloeden?

-              Het belang van de communicatie binnen het gezin

-              De visie van de islam op onderwijs

-              Moslimbejaarden in rusthuizen?

-              Boemrangkinderen en nestklevers binnen gezinnen met migratieachtergrond